DP3AP2KB (0274) 551060

dp3ap2kb@jogjakota.go.id

PUSPAGA Kota Yogyakarta (0274) 564741

puspagakenariyogya@gmail.com

PKK Kota Yogyakarta (0274) 515865

pkk.ktyk@yahoo.com

Alamat:

Komplek Balaikota, Jalan Kenari No.56 Yogyakarta 55165

UPT PPA : (0274) 514419

ppa@jogjakota.go.id

Hotline Service UPT PPA 0811 285 7799

Alamat:

Jalan Batikan No.20 Kota Yogyakarta